FR | NL

VASTGOED
Bescherm uw patrimonium via de brandverzekering die naast de elementen brand- en waterschade ook uw inboedel kan verzekeren tegen deze gevaren maar evenzeer tegen diefstal.

VOERTUIGEN
In België is Burgerlijke Aansprakelijkheid een verplichte autoverzekering. U kunt uw voertuig echter ook verzekeren tegen brand, diefstal, materiële schade, en u kunt zich ook verzekeren om bijstand te krijgen bij pech of ongeval.

BA PRIVÉLEVEN
Uw kind verwondt per ongeluk een ander kind tijdens een feestje met de vriendjes? Uw hond holt in een onbewaakt moment de straat over en veroorzaakt een ongeval? U bent bij vrienden en u beschadigt per ongeluk dat prachtige salontafeltje? Deze verzekering kan tussenbeide komen bij dit type omstandigheden.

VERHUURDER
Als verhuurder kunt u zich beschermen tegen het risico van niet-betaling door uw huurder. 

NALATENSCHAP & UITVAART
Bespaar uw erfgenamen de uitvaartkosten door – tegen een heel redelijke prijs – in te tekenen op een dekking die voor het nodige zorgt in die moeilijke momenten.

ONGEVAL IN DE PRIVÉSFEER
Na een ongeval in de privésfeer hangt u af van de tussenkomst van het ziekenfonds. Zoals u weet, is dat geen vetpot! Er bestaan oplossingen om dit zware inkomensverlies te verzachten.nt.

ALLE WERFRISICO'S
Wilt u uw woning renoveren? Het is mogelijk uw pand te verzekeren tegen alle onaangename verrassingen die u tijdens die werkzaamheden kunnen overvallen.

SPAREN   
Leg stukje bij beetje een aardig spaarsommetje bijeen ter aanvulling van uw pensioen, en profiteer tegelijk van belastingverminderingen.

BELEGGEN  
Wij zoeken samen met u en via diverse formules de oplossingen waarmee u uw spaargeld laat opbrengen in lijn met uw beleggersprofiel.

HOSPITALISATIE & MEDISCHE VERZORGING
De kostprijs van een ziekenhuisopname kan snel oplopen tot hallucinante bedragen. Dat geldt in geringere mate (maar toch…) ook voor de tandverzorging van onze jongste die een dure behandeling nodig heeft. Het verdient aanbeveling om met een verzekering op maat voorzorgen te nemen tegen de tekortkomingen van het ziekenfonds.

RECHTSBIJSTAND
Laat uw belangen verdedigen bij geschillen rond privéaankopen. Ook als u het slachtoffer bent van administratieve, sociale en andere problemen kunt u een beroep doen op de diensten van een advocaat en deze kosten afwentelen op de verzekeringsmaatschappij.

REIZEN
U moet uw reis annuleren wegens het onverwachte overlijden van een naaste verwant, maar alles is al betaald? U bent het slachtoffer van een ongeval tijdens uw reis in het buitenland en u moet gerepatrieerd worden? Verzekeringen dienen om die ongemakken correct af te handelen.

KREDIET   
Een woning kopen of ze uitgebreid renoveren? Een nieuwe auto? Dat kost allemaal geld. Wij vinden samen met u de gepaste oplossing op uw maat.